DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zakup 1 szt. fabrycznie nowego rębaka mobilnego. CPV 43312200-5 Drukuj Email
z dnia: 2017-11-24
Nazwa zadania Zakup 1 szt. fabrycznie nowego rębaka mobilnego. CPV 43312200-5
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.255.2017
Termin składania ofert 2017-11-30 09:00 Po Terminie
Typ postępowania art. 4 pkt 8
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Manolis Sklavenas
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-208; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

255-n-17 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

255-2017 n zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

 

 

zbiorcze zestawienie ofert

zbiorcze zestawienie ofert - sprostowanie

 

 

 

255-17 n ogloszenie o uniewaznieniu

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :