Wykonanie Studium Wykonalności wraz z analizą ekonomiczną dla projektu: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 - wschodniej obwodnicy Oleśnicy” Drukuj
z dnia: 2017-11-06
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2017-11-15 15:00 Po Terminie
Typ postępowania zapytanie ofertowe
Osoba do kontaktu Magdalena Frydrych
Tel./Fax +48 17 39 17 201
Załączniki

 

Zapytanie ofertowe_Studium wykonalności_DSDiK

Propozycja cenowa_zał nr 1_Oleśnica_DSDiK

Wykaz usług_zał nr 4_Oleśnica_DSDiK

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_20171117