DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie Studium Wykonalności wraz z analizą ekonomiczną dla projektu: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 - wschodniej obwodnicy Oleśnicy” Drukuj Email
z dnia: 2017-11-06
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2017-11-15 15:00 Po Terminie
Typ postępowania zapytanie ofertowe
Osoba do kontaktu Magdalena Frydrych
Tel./Fax +48 17 39 17 201
Załączniki

 

Zapytanie ofertowe_Studium wykonalności_DSDiK

Propozycja cenowa_zał nr 1_Oleśnica_DSDiK

Wykaz usług_zał nr 4_Oleśnica_DSDiK

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_20171117

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :