DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie Studium Wykonalności wraz z analizą ekonomiczną dla projektu... Drukuj Email
z dnia: 2017-10-23
Nazwa zadania Wykonanie Studium Wykonalności wraz z analizą ekonomiczną dla projektu: „Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie", Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020"
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2017-10-31 15:00 Po Terminie
Typ postępowania zapytanie ofertowe
Osoba do kontaktu Magdalena Surwiłło
Tel./Fax 71 39 17 239
Załączniki

  06_11_2017 uniewaznienie zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe z załącznikami

 

Projekt umowy SW DOborniki

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :