DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Poprawa dostępności transportowej ziemi broumowskiej i regionu kłodzko-wałbrzyskiego” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Drukuj Email
z dnia: 2017-09-22
Nazwa zadania Wykonanie 2 szt. wolnostojących tablic informacyjno-promocyjnych z montażem dla projektu pn. „Poprawa dostępności transportowej ziemi broumowskiej i regionu kłodzko-wałbrzyskiego” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2017-10-02 15:00 Po Terminie
Typ postępowania zapytanie ofertowe
Osoba do kontaktu Krzysztof Cwynar
Tel./Fax 71 39 17 128
Załączniki

 

Opis przedmiotu zamówienia

Propozycja cenowa

Propozycja cenowa - wersja edytowalna

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :