DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Rozbudowa systemu monitoringu w obrębie przejazdów kolejowych Wrocław Pawłowice i Siedlec Trzebnicki Drukuj Email
z dnia: 2017-09-22
Nazwa zadania Rozbudowa systemu monitoringu w obrębie przejazdów kolejowych Wrocław Pawłowice i Siedlec Trzebnicki. CPV 35125300-2.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.178.2017
Termin składania ofert 2017-09-28 10:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-155, 71-39-17-166, fax. 71-39-17-110
Załączniki

 

 

1_178_17_zaproszenie_do_złożenia_prop_cenowej_2017-09-22

1_178_17_wersja_edyt_zał_2_i_3_2017-09-22

 

1_178_17 zbiorcze zestawienie propozycji cenowych 2017-09-28

 

1_178_17_informacja o wyborze_2017-10-04

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :