DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Modernizacja przepustu pod DW 350 w km 49+750 w m. Parowa. Drukuj Email
z dnia: 2017-09-22
Nazwa zadania Modernizacja przepustu pod DW 350 w km 49+750 w m. Parowa. CPV 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.179.2017
Termin składania ofert 2017-09-28 10:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-155, 71-39-17-166, fax. 71-39-17-110
Załączniki

 

1_179_17_zaproszenie_do_złożenia_propozycji_cenowej_2017-09-22

1_179_17_wersja_edyt_zał_2_2017-09-22

 

 

1_179_17 zbiorcze zestawienie propozycji cenowych 2017-09-28

 

 

1_179_17_informacja_o_wyborze_2017-09-28

 

1_179_17_unieważnienie_postępowania_2017-10-06

 

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :