Połączenie miast Dolnego Śląska - budowa południowo-wschodniego obejścia Bolesławca Drukuj
z dnia: 2017-09-19
Nazwa zadania Wykonanie 2 szt. wolnostojących tablic informacyjno-promocyjnych z montażem dla projektu pn.: „Połączenie miast Dolnego Śląska - budowa południowo wschodniego obejścia Bolesławca" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. CPV 30.19.50.00-2.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.166.2017
Termin składania ofert 2017-10-06 10:00 Po Terminie
Typ postępowania zapytanie o cenę
Osoba do kontaktu Magdalena Stachera, Tomasz Gruszecki
Tel./Fax 71 39 17 234, 71 39 17 163
Załączniki

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Wzór umowy

Propozycja cenowa

OPZ_166_2017 Opis przedmiotu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej B