DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Leszczyniec – wykonanie chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367” Drukuj Email
z dnia: 2017-08-24
Nazwa zadania Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Leszczyniec – wykonanie chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367”, CPV 71320000-7
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.156.2017
Termin składania ofert 2017-08-30 11:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

1_156_17 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej 2017-08-24

1_156_17_mapki lokalizacyjne_2017-08-24

1_156_17 wersja edyt. zał. 2017-08-24

 

 

1_156_17 zbiorcze zest_propozycji cenowych 2017-08-30

 

1_156_17_informacja_o_wyborze_2017-09-19

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :