Przebudowa chodników w ciągu dróg wojewódzkich nr 371 i 374 w m. Świebodzice ul. Wałbrzyska (371) w km 1+377,6 - 1+500 ul. Strzegomska (374) w km 29+887-29+900. CPV 45233142-6 Drukuj
z dnia: 2017-08-08
Nazwa zadania Przebudowa chodników w ciągu dróg wojewódzkich nr 371 i 374 w m. Świebodzice ul. Wałbrzyska (371) w km 1+377,6 - 1+500 ul. Strzegomska (374) w km 29+887-29+900. CPV 45233142-6
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.142.20174
Termin składania ofert 2017-08-17 09:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

2721_142_2017 zaproszenie do zozenia propozycji cenowej 08_08_2017

2721_142_2017 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej 08_08_2017 - wersja edytowalna

2721_142_2017 sst i mapa 08_08_2017

  2721_142_2017 zbiorcze zestawienie propozycji cenowych 17_08_2017

  2721_142_2017 uniewanienie postepowania 12_09_2017