Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Leszczyniec – wykonanie chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367”, CPV 71320000-7. Drukuj
z dnia: 2017-07-12
Nazwa zadania Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Leszczyniec – wykonanie chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367”, CPV 71320000-7.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.110.2017
Termin składania ofert 2017-07-18 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

2721_110_2017 ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej 2017-07-12

Leszczyniec mapki lokalizacyjne

2721_110_2017 załączniki 2-5_edyt 2017-07-12

 

 

110_2017 zbiorcze zest_propozycji cenowych 2017-07-19

 

110_2017 Unieważnienie postępowania 2017-08-01