DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zabezpieczenie terenu i placu budowy w m. Dziwiszów wraz z wyniesieniem w teren i utrzymaniem tymczasowego oznakowania drogowego dla zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 wraz z budową kładek dla pieszych w miejscowości Dziwiszów w gminie Jeżów Sudecki”. CPV 45233290-8 Drukuj Email
z dnia: 2017-07-11
Nazwa zadania Zabezpieczenie terenu i placu budowy w m. Dziwiszów wraz z wyniesieniem w teren i utrzymaniem tymczasowego oznakowania drogowego dla zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 wraz z budową kładek dla pieszych w miejscowości Dziwiszów w gminie Jeżów Sudecki”. CPV 45233290-8
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.133.2017
Typ postępowania art. 4 pkt 8
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Paweł Radecki
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-178; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

133-17 n zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

tor_zatwierdzona

zatwierdzenie 646_2016

133-2017 n zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

133-17 n uniewaznienie postepowania

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :