DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa chodników w ciągu dróg wojewódzkich nr 371 i 374 w m. Świebodzice ul. Wałbrzyska (371) w km 1+377,6 - 1+500 ul. Strzegomska (374) w km 29+887-29+900. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2017-05-19
Nazwa zadania Przebudowa chodników w ciągu dróg wojewódzkich nr 371 i 374 w m. Świebodzice ul. Wałbrzyska (371) w km 1+377,6 - 1+500 ul. Strzegomska (374) w km 29+887-29+900. CPV 45233142-6.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.113.2017
Termin składania ofert 2017-05-30 9:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

2721_113_2017 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej 19_05_2017

2721_113_2017 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej 19_05_2017 - wersja edytowalna

2721_113_2017 sst i mapa 19_05_2017

2721_113_2017 uniewaznienie postepowania 01_06_2017

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :