DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Instalacja systemu sygnalizacji włamań i napadu w OD w Olszyńcu. CPV 45312200-9 Drukuj Email
z dnia: 2017-03-20
Nazwa zadania Instalacja systemu sygnalizacji włamań i napadu w OD w Olszyńcu. CPV 45312200-9
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.80.2017
Termin składania ofert 2017-03-28 10:00 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248 / 71 39-17-166, fax. 71 39-17-110
Załączniki

2721_80_2017 odpowiedzi na pytania 23_03_2017

2721_80_2017 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej 20_03_2017 - wersja edytowalna

2721_80_2017 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej 20_03_2017

2721_80_2017 zbiorcze zestawienie propozycji cenowych 29_03_2017

  2721_80_2017 informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej 03_04_2017

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :