DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie mapy do celów projektowych dla zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Czerna i w m. Brzeg Głogowski w zakresie zatok autobusowych i chodników. CPV 71222000-0. Drukuj Email
z dnia: 2017-02-24
Nazwa zadania Wykonanie mapy do celów projektowych dla zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Czerna i w m. Brzeg Głogowski w zakresie zatok autobusowych i chodników. CPV 71222000-0.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.63.2017
Termin składania ofert 2017-03-06 10:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166 / fax 71-39-17-110
Załączniki

63_2017 zaproszenie do złożenia propozycji cenowej 2017-02-24

63_2017 załączniki_wersja edyt_ 2017-02-24

 

63_2017 zmiana z dn_2017-03-01

63_2017 załącznik nr 1- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dn_2017-03-01

63_2017 lokalizacja - CZERNA

63_2017 lokalizacja - BRZEG GŁOGOWSKI

 

63_2017 zbiorcze zest_propozycji cenowych 2017-03-06

 

 

63_2017 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  2017-03-09

63_2017 unieważnienie SPROSTOWANIE  2017-03-14

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :