Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 wraz z budową kładek dla pieszych w miejscowości Dziwiszów w gminie Jeżów Sudecki. CPV 71248000-8. Drukuj
z dnia: 2017-02-17
Nazwa zadania Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 wraz z budową kładek dla pieszych w miejscowości Dziwiszów w gminie Jeżów Sudecki. CPV 71248000-8.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.53.2017
Termin składania ofert 2017-02-23 Po Terminie
Typ postępowania art. 4 pkt 8
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Paweł Radecki
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-160; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

 

Dokumentacja projektowa

53-17 n zaproszenie do skladania ofert

opis przedmiotu zamowienia

zbiorcze zestawienie ofert

53-17 n wybor oferty