DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Podwariant P1 dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa). Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 „Transport”, Działanie 5.1 „Drogowa dostępność transportowa”, Poddziałanie 5.1.1 „Drogowa dostępność transportowa – konkursy horyzontalne”. CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2017-02-17
Nazwa zadania Podwariant P1 dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa).
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.61.2017
Termin składania ofert 2017-02-28 10:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do składania propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

61_2017 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej 2017-02-17

61_2017 opis przedmiotu zamówienia 2017-02-17

niweleta na nasypie

plan droga na nasypie

mapa dcp

61_2017 zalaczniki wersja_edyt 2017-02-17

 

61_2017 uzupełnienie OPZ z dn_2017-02-24

61_2017 załączniki do uzupełnienia OPZ z dn_2017-02-24

 

 

61_2017 zbiorcze zestawienie propozycji cenowych 2017-02-28

 

61_2017 Informacja o wyborze 2017-03-01

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :