Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn.: Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów – Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej 323 – jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę. CPV 71241000-9 Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. Drukuj
z dnia: 2017-02-16
Nazwa zadania Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn.: Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów – Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej 323 – jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę. CPV 71241000-9 Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.55.2017
Termin składania ofert 2017-02-22 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Małgorzata Chmiel
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18(19) wew. 12, tel. 71 / 39 17 201, fax 71 / 39 17 110
Załączniki

 

 

1-55-17 Unieważnienie postępowania (24-02-2017)

 

  

1-55-17 Zbiorcze zestawienie propozycji cenowych

  

1-55-17 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (16-02-2017)

1-55-17 Załączniki Nr 1 i 2 (wersja edytowalna)