DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zakup 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego. Drukuj Email
z dnia: 2017-01-09
Nazwa zadania Zakup 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego. CPV 34.11.00.00-1.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.25.2017
Termin składania ofert 2017-01-16 10:00 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 233, fax. 71 39 17 110
Załączniki

  1_25_17 zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

1_25_17 wersja edyt_zał

1_25_17 pyt_i_odp_2017-01-12

 

1_25_17_zbiorcze zestawienie propozycji cenowych

1_25_17 informacja o wyborze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :