DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Budowa chodnika w m. Struga i m. Lubomin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 wraz z remontem nawierzchni jezdni – nadzór autorski. CPV 71322000-1 Drukuj Email
z dnia: 2017-01-05
Nazwa zadania Budowa chodnika w m. Struga i m. Lubomin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 wraz z remontem nawierzchni jezdni – nadzór autorski. CPV 71322000-1
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.3.2017
Termin składania ofert 2017-01-11 Po Terminie
Typ postępowania art. 4 pkt 8
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Mirosława Sadowska
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 609 990 966; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

3-17 n zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

opis przedmiotu na nadzr autorski

3-17 n informacja o uniewaznieniu

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :