Świadczenie usług tłumaczeń ustnych i pisemnych Drukuj
z dnia: 2017-01-03
Nazwa zadania Świadczenie usług tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka angielskiego, niemieckiego i czeskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski, niemiecki i czeski. CPV 79.53.00.00-8
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.312.2016
Termin składania ofert 2017-01-10 09:00 Po Terminie
Osoba do kontaktu Marian Szaran, Stefania Czarka
Tel./Fax 71 39 17 163
Załączniki

 

1_312_16 Zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

1_312_16 wersja edytowalna Zal_nr_1

 

1_312_16_odpowiedzi

  1_312_16_zbiorcze zestawienie złożonych propozycji cenowych

1_312_2016 informacja o wyborze