Budowa chodnika w m. Struga i m. Lubomin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 wraz z remontem nawierzchni jezdni – nadzór autorski. CPV 71322000-1 Drukuj
z dnia: 2016-12-22
Nazwa zadania Budowa chodnika w m. Struga i m. Lubomin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 wraz z remontem nawierzchni jezdni – nadzór autorski. CPV 71322000-1
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.258.2016
Termin składania ofert 2016-12-29 Po Terminie
Typ postępowania art. 4 pkt 8
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Mirosława Sadowska
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 609 990 966; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

258-16 zaproszenie

258-16 informacja o uniewaznieniu postepowania

do skladania ofert