Zakup 2 szt. fabrycznie nowych rębaków mobilnych. Drukuj
z dnia: 2016-12-08
Nazwa zadania Zakup 2 szt. fabrycznie nowych rębaków mobilnych. CPV 43.31.22.00-5.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.286.2016
Termin składania ofert 2016-12-13 12:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Manolis Sklavenas
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 208, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

1_286_16 zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

1_286_2016 zał_2 i 3 wersja edytowalna

 

1_286_16 zbiorcze zestawienie propozycji cenowych 2016-12-13

1_286_16 informacja o wyborze