DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zakup notebooków na potrzeby DSDiK. CPV 30.21.31.00-6 Drukuj Email
z dnia: 2016-11-23
Nazwa zadania Zakup notebooków na potrzeby DSDiK. CPV 30.21.31.00-6
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.244.2016
Termin składania ofert 2016-11-29 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do składania propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Agata Adamczyk
Tel./Fax tel. 71-39-17-155; 71-39-17-236; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

244_2016 zaproszenie do złożenia propozycji cenowej 2016-11-23

244_2016 zal_2-3 w_edyt

 

244-16-pytania i odpowiedzi

1_244_16 zbiorcze zestawienie propozycji cenowych

1_244_16 informacja o wyborze 2016-12-02

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :