DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach DSDiK we Wrocławiu. CPV 45331220-4. Drukuj Email
z dnia: 2016-11-17
Nazwa zadania Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach DSDiK we Wrocławiu. CPV 45331220-4.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.234.2016
Termin składania ofert 2016-11-24 Po Terminie
Typ postępowania art. 4 pkt 8
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Justyna Strzelczyk
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-199; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

 

234-16 modyfikacja zaproszenia do skladania ofert

234-16 n zaproszenie do skladania ofert 21-11-2016

opz-21-11-2016

 

234-16 n zaproszenie do skladania ofert

 

opz

 

zbiorcze zestawienie ofert

234-16 n ogloszenie o wyborze

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :