DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach DSDiK we Wrocławiu. Drukuj Email
z dnia: 2016-10-04
Nazwa zadania Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach DSDiK we Wrocławiu. CPV 45231220-4.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.176.2016
Termin składania ofert 2016-10-11 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Agata Dębińska, Beata Kozioł, Justyna Strzelczyk
Tel./Fax 71/3917170, -233, -199
Załączniki

 

2721-176-2016-zaproszenie-do-zlozenia-propozycji-cenowej

 

1_176_2016 zmiana zaproszenia do zlozenia propozycji cenowej z dnia 06_10_2016

1_176_2016 wzor umowy z dnia 06_10_2016

 

1_176_2016 pytania od oferentow

 

1_176_2016 pytania od oferentow 2

 

176_2016 zbiorcze zestawienie propozycji cenowych

 

 

176_2016 informacja o dokonanym wyborze najkorzystniejszej propozycji ofertowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :