DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wycinka samosiejek krzewów z pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie DSDiK we Wrocławiu z podziałem na 3 zadania. CPV 77342000-9 Drukuj Email
z dnia: 2016-09-28
Nazwa zadania Wycinka samosiejek krzewów z pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie DSDiK we Wrocławiu z podziałem na 3 zadania.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.169.2016
Termin składania ofert 2016-10-03 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Agata Dębińska, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71-39-17-170, 71-39-17-233; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

169_2016_zaproszenie_do_zlozenia_propozycji_cenowej

169_2016_szczegolowe_specyfikacje_techniczne

169_2016_zaproszenie_do_zlozenia_propozycji_cenowej

 

 

1_169_2016_zbiorcze zestawienie propozycji cenowych

 

169_2016 zad nr 1 informacja o najkorzystniejszej propozycji cenowej

169_2016 zad nr 2 informacja o najkorzystniejszej propozycji cenowej

169_2016 zad nr 3 informacja o najkorzystniejszej propozycji cenowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :