DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Dostawa wraz z montażem punktowych elementów odblaskowych szklanych najezdniowych na drogach wojewódzkich nr 297, 364, 365, 382, CPV 34.99.60.00-5. Drukuj Email
z dnia: 2016-09-05
Nazwa zadania Dostawa wraz z montażem punktowych elementów odblaskowych szklanych najezdniowych na drogach wojewódzkich nr 297, 364, 365, 382, CPV 34.99.60.00-5.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.160.2016
Termin składania ofert 2016-09-12 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-233, fax. 71 39-17-110
Załączniki

 

160_2016 informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej 26_09_2016

160_2016 zbiorcze zestawienie propozycji cenowych 15_09_2016

  160_2016 wersja edytowalna - zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej 05_09_2016

160_2016 wersja edytowalna - zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej 05_09_2016

160_2016 materialy dodatkowe 05_09_2016

160_2016 zmiana zaproszenia do zlozenia propozycji cenowej 07_09_2016

160_2016 wzor umowy zalacznik nr 6 07_09_2016

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :