Remont przepustu w ciągu DW nr 328 w km 31+194 w m. Jakubowo Lubińskie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej Drukuj
z dnia: 2016-08-19
Nazwa zadania Remont przepustu w ciągu DW nr 328 w km 31+194 w m. Jakubowo Lubińskie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej; CPV 45000000-7; 71320000-7
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.153.2016.AK
Termin składania ofert 2016-08-29 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk; Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 75/ 755-10-18 (wew.12); faks : 75/ 755-10-18 (wew. 15)
Załączniki

 

 

Informacja o dokonanym wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej

Zestawienie Propozycji Cenowych

 

Pytania i odpowiedzi - Pytanie nr 1

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

 

 

Wzór tablicy informacyjnej