Wprowadzenie stałej organizacji ruchu docelowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319 na odcinku od granicy województwa do skrzyżowania z drogą krajową nr 12 w m. Głogów oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 321 od granicy województwa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 319 w zakresie oznakowania poziomego. CPV 45.23.31.42-6 Drukuj
z dnia: 2016-08-10
Nazwa zadania Wprowadzenie stałej organizacji ruchu docelowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319 na odcinku od granicy województwa do skrzyżowania z drogą krajową nr 12 w m. Głogów oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 321 od granicy województwa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 319 w zakresie oznakowania poziomego. CPV 45.23.31.42-6
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.142.2016
Termin składania ofert 2016-08-16 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Agata Dębińska, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71-39-17-170, 71-39-17-233; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

142_2016 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej 2016-08-10

142_2016 specyfikacje techniczne

142_2016 projekty org_ruchu docel_ z zatwierdz

142_2016 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej 2016-08-10

 

 

142_2016_zbiorcze_zestawienie _propozycji_cenowej

 

 

142_2016_informacja _o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty