DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Pomiar zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego. Drukuj Email
z dnia: 2016-07-25
Nazwa zadania Pomiar zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego. CPV 90715000-2
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.144.2016
Termin składania ofert 2016-08-03 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Agata Dębińska, Beata Kozioł
Tel./Fax 71/ 39 17 170, 71/ 39 17 233, fax 71/ 39 17 110
Załączniki

 

2721_144_2016 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

ni_2721_144_2016 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

pytania od oferentw 1_144_2016

 

144_2016_zbiorcze_zestawienie_ofert_

 

1_144_2016_inf_o_wyborze_najkorzystniejszej_propozycji_cenowej

 

 

 

 

  

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :