Remont chodnika w miejscowości Kamieniec Wrocławski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 o długości 129 m w km 11+512 – 11+641 (strona lewa). CPV 45233142-6 Drukuj
z dnia: 2016-07-22
Nazwa zadania Remont chodnika w miejscowości Kamieniec Wrocławski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 o długości 129 m w km 11+512 – 11+641 (strona lewa). CPV 45233142-6
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.141.2016
Termin składania ofert 2016-08-10 15:00 Po Terminie
Typ postępowania art. 4 pkt 8
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Robert Biliński
Tel./Fax tel. 71 39-17-171, 71 39-17-159, fax. 71 39-17-110
Załączniki

 

141-16 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

141_2016_n zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

sst

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

 

141-16 informacja o wyborze oferty