Wzmocnienie skarpy nasypu drogi wojewódzkiej nr 352, pomiędzy Krzewiną a Bratkowem w km 18+253-18+444. CPV 45.23.31.42-6. Drukuj
z dnia: 2016-07-06
Nazwa zadania Wzmocnienie skarpy nasypu drogi wojewódzkiej nr 352, pomiędzy Krzewiną a Bratkowem w km 18+253-18+444. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.125.2016
Termin składania ofert 2016-07-20 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Piotr Kula
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, fax. 71 39-17-110
Załączniki

 

125_2016 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej 06_07_2016

125_2016 wersja edytowalna - zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej 06_07_2016

  125_2016 materialy dodatkowe do propozycji cenowej 06_07_2016

 

 

125_2016 zbiorcze zestawienie propozycji cenowych

125_2016 informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej 04_08_2016