Badania na sieci 600km dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie ugięć sprężystych z wykorzystaniem ugięciomierza TSD (Traffic Speed Deflectometr). Drukuj
z dnia: 2016-06-27
Nazwa zadania Badania na sieci 600km dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie ugięć sprężystych z wykorzystaniem ugięciomierza TSD (Traffic Speed Deflectometr).
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.131.2016
Termin składania ofert 2016-07-11 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złozenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

  1_131_16_zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

 

1_131_16 zbiorcze zestawienie propozycji cenowych

1_131_16 informacja o dokonanym wyborze