DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Badania na sieci 600km dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie ugięć sprężystych z wykorzystaniem ugięciomierza TSD (Traffic Speed Deflectometr). Drukuj Email
z dnia: 2016-06-27
Nazwa zadania Badania na sieci 600km dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie ugięć sprężystych z wykorzystaniem ugięciomierza TSD (Traffic Speed Deflectometr).
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.131.2016
Termin składania ofert 2016-07-11 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złozenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

  1_131_16_zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

 

1_131_16 zbiorcze zestawienie propozycji cenowych

1_131_16 informacja o dokonanym wyborze

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :