Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu”. Drukuj
z dnia: 2016-06-22
Nazwa zadania Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu”.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.127.2016
Termin składania ofert 2016-06-28 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

1_127_16_zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

1_127_16_zalacznik graficzny

1_127_16_wytyczne dsdik do sporzdzania stwiorb

 

1_127_16_zbiorcze zestawienie propozycji cenowych

1_127_16 informacja o dokonanym wyborze