DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu”. Drukuj Email
z dnia: 2016-06-22
Nazwa zadania Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu”.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.127.2016
Termin składania ofert 2016-06-28 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

1_127_16_zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

1_127_16_zalacznik graficzny

1_127_16_wytyczne dsdik do sporzdzania stwiorb

 

1_127_16_zbiorcze zestawienie propozycji cenowych

1_127_16 informacja o dokonanym wyborze

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :