Korekta przebiegu drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Borek Strzeliński - koncepcja. CPV 71322000-1 Drukuj
z dnia: 2016-06-08
Nazwa zadania Korekta przebiegu drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Borek Strzeliński - koncepcja. CPV 71322000-1
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.118.2016
Termin składania ofert 2016-06-17 Po Terminie
Typ postępowania art. 4 pkt 8
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Beata Woźniak-Gardynik
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

118-16 n zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

118_2016 wersja edytowalna - zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

skrzyowanie w borku strzeliskim 1

wytyczne dsdik

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

  118-16 n ogloszenie o wyborze