DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Korekta przebiegu drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Borek Strzeliński - koncepcja. CPV 71322000-1 Drukuj Email
z dnia: 2016-06-08
Nazwa zadania Korekta przebiegu drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Borek Strzeliński - koncepcja. CPV 71322000-1
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.118.2016
Termin składania ofert 2016-06-17 Po Terminie
Typ postępowania art. 4 pkt 8
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Beata Woźniak-Gardynik
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

118-16 n zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

118_2016 wersja edytowalna - zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

skrzyowanie w borku strzeliskim 1

wytyczne dsdik

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

  118-16 n ogloszenie o wyborze

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :