Opinia geotechniczna ustalająca geotechniczne warunki posadowienia dla remontu (rekonstrukcji) podbudowy i konstrukcji nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich nr 358, 360, 361 o łącznej długości 41,7 km dla zadania pn. „Od zamku Frydlant do zamku Czocha” Drukuj
z dnia: 2016-05-30
Nazwa zadania Opinia geotechniczna ustalająca geotechniczne warunki posadowienia dla remontu (rekonstrukcji) podbudowy i konstrukcji nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich nr 358, 360, 361 o łącznej długości 41,7 km dla zadania pn. „Od zamku Frydlant do zamku Czocha”
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.115.2016
Termin składania ofert 2016-06-06 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-233; fax 71-39-17-110
Załączniki

  115_2016 zaproszenie do złożenia propozycji cenowej 2016-05-30

115_2016 mapa orientacyjna Frydland-Czocha

115_2016 zal_2-4 edyt 2016-05-30

 

115_2016 PYT-1  2016-06-02

115_2016 WYNIKI WIERCEŃ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

 

115_2016 info_o_wyborze - unieważnienie 2016-06-10