Wykonanie PFU dla zadania: „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 367 w Szarocinie”. CPV 71320000-7 Drukuj
z dnia: 2016-05-16
Nazwa zadania Wykonanie PFU dla zadania: „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 367 w Szarocinie”. CPV 71320000-7
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.98.2016
Termin składania ofert 2016-05-24 10:00 Po Terminie
Typ postępowania art. 4 pkt 8
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Wacław Karpowicz
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

98-16 n zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

98-16 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

zbiorcze zestawienie ofert

98-16 informacja o wyborze