Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania : „Rewitalizacja linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole – Trzebnica, etap II” Drukuj
z dnia: 2016-05-11
Nazwa zadania Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania : „Rewitalizacja linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole – Trzebnica, etap II”
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.108.2016
Termin składania ofert 2016-05-18 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

1_108_16_zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

 

1_108_16_zbiorcze zestawienie propozycji cenowych

1_108_16_informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej