Remont chodnika w m. Kamieniec Wrocławski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 445 w km 10+818 ÷ 11+040. Drukuj
z dnia: 2016-05-09
Nazwa zadania Remont chodnika w m. Kamieniec Wrocławski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 445 w km 10+818 ÷ 11+040.CPV 45233142-6
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.77.2016.AK
Termin składania ofert 2016-05-16 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk; Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 75/ 755-10-18 (wew.12); 71/ 391-7-176/178; faks : 71/ 391-7-110
Załączniki

  2721-77-2016-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-propozycji-cenowej

Zestawienie propozycji cenowych

 

  Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

  STWiORB

   Załączniki edytowalne nr 2- 4