PFU dla zadania „Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w m. Miszkowice km 6+800 - 8+100”. Drukuj
z dnia: 2016-05-04
Nazwa zadania PFU dla zadania „Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w m. Miszkowice km 6+800 - 8+100”, CPV 71322000-1.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.101.2016
Termin składania ofert 2016-05-11 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz
Tel./Fax 71 39 17 155 / 71 39 17 110
Załączniki

 

1_101_16_zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

1_101_16_zalacznik graficzny_9_1

1_101_16_wytyczne do STWiORB_9_2

1_101_2016 wersja edytowalna zalaczniki 2-4

 

1_101_16_zbiorcze zestawienie propozycji cenowych

1_101_16_informacja o dokonanym wyborze