DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

PFU dla zadania „Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w m. Miszkowice km 6+800 - 8+100”. Drukuj Email
z dnia: 2016-05-04
Nazwa zadania PFU dla zadania „Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w m. Miszkowice km 6+800 - 8+100”, CPV 71322000-1.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.101.2016
Termin składania ofert 2016-05-11 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz
Tel./Fax 71 39 17 155 / 71 39 17 110
Załączniki

 

1_101_16_zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

1_101_16_zalacznik graficzny_9_1

1_101_16_wytyczne do STWiORB_9_2

1_101_2016 wersja edytowalna zalaczniki 2-4

 

1_101_16_zbiorcze zestawienie propozycji cenowych

1_101_16_informacja o dokonanym wyborze

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :