Zadanie 1: Wykonanie projektu i inwentaryzacji stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 324. Zadanie 2: Wykonanie projektu i inwentaryzacji stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 347. Zadanie 3: Wykonanie projektu i inwentaryzacji stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 375. Zadanie 4: Wykonanie projektu i inwentaryzacji stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 455. Drukuj
z dnia: 2016-04-13
Nazwa zadania Zadanie 1: Wykonanie projektu i inwentaryzacji stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 324. Zadanie 2: Wykonanie projektu i inwentaryzacji stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 347. Zadanie 3: Wykonanie projektu i inwentaryzacji stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 375. Zadanie 4: Wykonanie projektu i inwentaryzacji stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 455.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.89.2016
Termin składania ofert 2016-04-20 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

1_89_16_zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

 

1_89_16_zbiorcze zestawienie propozycji cenowych 26 04 2016

1_89_16_informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej zadanie 1

1_89_16_informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej zadanie 2

1_89_16_informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej zadanie 3

1_89_16_informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej zadanie 4