DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

PFU dla zadania „Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w m. Miszkowice km 6+800 - 8+100”. Drukuj Email
z dnia: 2016-04-06
Nazwa zadania PFU dla zadania „Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w m. Miszkowice km 6+800 - 8+100”, CPV 71322000-1.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.84.2016
Termin składania ofert 2016-04-11 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz
Tel./Fax 71 39 17 155 / 71 39 17 110
Załączniki

 

1_84_16_zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

1_84_16_zalozenia projektowe

1_84_2016 wersja edytowalna zalacznikow 2-5

84_16_uniewaznienie postepowania

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :