"Korekta przebiegu drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Borek Strzeliński" - koncepcja. CPV 71322000-1 Drukuj
z dnia: 2016-03-29
Nazwa zadania "Korekta przebiegu drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Borek Strzeliński" - koncepcja. CPV 71322000-1
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.79.2016
Termin składania ofert 2016-04-06 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Beata Woźniak-Gardynik
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-152, fax. 71 39-17-110
Załączniki

79_2016 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej 30_03_2016

79_2016 wersja edytowalna - zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej 30_03_2016

79_2016 materialy dodatkowe - zalacznik nr 7 30_03_2016

79_2016 odpowiedz na pytanie 05_04_2016

79_2016 zbiorcze zestawienie ofert

79_2016 informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej uniewaznienie zamowienia 04_05_2016