DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla zadania pn.: Budowa i przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 przy ul. Bolesława Chrobrego oraz przy ul. J. Słowackiego w Nowogrodźcu. CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2016-03-16
Nazwa zadania Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla zadania pn.: Budowa i przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 przy ul. Bolesława Chrobrego oraz przy ul. J. Słowackiego w Nowogrodźcu. CPV 71320000-7
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.68.2016
Termin składania ofert 2016-03-21 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys
Tel./Fax tel. 71-39-17-172; fax 71-39-17-110
Załączniki

68_2016 zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

68_2016 założenia projektowe

68_2016 mapa do celow opiniodawczych

68_2016 zał_2-4 edyt

 

61_2016 Unieważnienie postępowania  2016-03-29

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :