Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 w m. Biskupice Oławskie w km 16+316 ÷ 16+506. CPV 45233142-6 Drukuj
z dnia: 2016-03-07
Nazwa zadania Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 w m. Biskupice Oławskie w km 16+316 ÷ 16+506. CPV 45233142-6
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.62.2016
Termin składania ofert 2016-03-14 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys
Tel./Fax te. 71-39-17-172, fax 71-39-17-110
Załączniki

  62_2016 zaproszenie do złożenia propozycji cenowej 2016-03-08

62_2016 specyfikacje techniczne

62_2016 zał_2-4 edyt 2016-03-08

 

62_2016 zbiorcze zest_propozycji cenowych

 

62_2016 info_o wyborze 2016-04-04